HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Kataragama Devalaya  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka

l;r.u foajd,h jid oefï

http://www.lankatv.mobi/gossip/katharagama.jpgl;r.u foajd,h wo fmrjrefõ ;djld,slj jid oeuqKd' ta" foajd, NQñfha ueKsla .Û wi, .il t,af,ñka ;snq u< isrerla fidhd .ekSu fya;=fjka'

foajd, NQñfha u< isrerla yuqjqjfyd;a ;djld,slj foajd,h jid oeóu l;r.u foajd,fha
isß;la f,i mejf;kjd' u< isrer foajd, NQñfhka bj;a lsÍfuka miq foajd,fha lghq;= h<s wdrïN flfrkafka lyÈhr bi j;dj;a isÿlsÍfuka miqjhs'

wo fmrjre 10'30 mQcdj fï fya;=fjka fkdmeje;ajQ njhs jd¾;dlre mjikafka' fï jk f;la u< isrer wod, i:dkfhau we;s w;r" th bj;a‍ flfrkafka rfÜ mj;sk idudkH kS;suh ;;ajh hgf;a ufyaia;%d;a mÍlaIKhlska wk;=rejh'

fï fya;=fjka ne;su;=ka úYd, msßila wmyiq;djhg m;aj isák njhs jd¾;d jkafka'
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය