HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

barack obama india tour - Photos & Videos  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka

Tndud bkaÈhdjg weú;a


weußldkq ckm;s nerla Tndud yd ckm;s wd¾hd ñfp,a bßod WoEik bkaÈhdjg meñKshd'
kjÈ,a,s k.rfha ta fjkqfjka úfYaIs; wdrlaIs; jevms<fj,la ilid ;snqKd'
26 jeksod meje;afjk 68 jeks bka§h ckrc Èkfha m%Odk wuq;a;d jYfhka fujr weußldkq
ckm;sjrhd iyNd.s ùug kshñ;h'
Tyqf.a fuu ixpdrh i|yd ìß| ñfp,a iyNd.s jqj;a Èh‚hka iyNd.s jQfha ke;'
fuh Tndudf.a fojeks bkaÈhdkq ixpdrhhs'
Tjqka bkaÈhdfõ Èk 3 la .; lrkq we;' 
 


 Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය