HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

6 more deputy Ministers sworn in today  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka

rkackag;a ks'weu;slula & weu;sjrfhla ks'weu;s 4 la Èjqreï fo;s


;j;a wud;Hjre lsysmfofkla wo ^21od& ckm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d bÈßfha Èjqreï ÿkay' leìkÜ wud;Hjrfhla" rdcH wud;Hjrfhla yd ksfhdacH wud;Hjre isõfofkla fufia Èjqreï ÿkay'

 uqia,sï wd.ñl lghq;= yd ;eme,a leìkÜ wud;H f,i wíÿ,a y,Sï fudfyduâ yiSï uy;d Èjqreï ÿkafkah'

fi!LH rdcH wud;Hjrhd f,i fudfyduâ ;ïì yika w,S uy;d Èjqreï ÿkafkah'

rkacka rdudkdhl uy;d iudc fiajd iqn idOk yd mY= iïm;a ixj¾Ok ksfhdacH wud;Hjrhd f,io"
jika; w¿úydf¾ uy;d uyje,s ixj¾Ok yd mßir ksfhdach wud;Hjrhd f,io"

wó¾ w,s iyí§ka uy;d ksjdi yd iuDoaê ksfhdacH wud;Hjrhd f,io" fudfydïuÿ
IÍ*a ;jq*sla uy;d wNHka;r m%jdyk ksfhdacH wud;Hjrhd f,io Èjqreï ÿkay'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය