HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

” When I handed over to Mahinda 75% of the war was won”-Chandrika  

Hiru Gossip,Hiru news,Gossip Lanka

ux hqoafoka 75%la Èk,hs uyskaog ÿkafka'' – pkao%sld

;uka j;auka ckdêm;s uyskao rdcmlaIg rg ndrÿkafka m‍%Ndlrka w,a,df.k isá NQñfhka ishhg ye;a;Emyla ksoyia lrf.k nj;a b;=rej ;snqfKa b;sß ishhg úismy ksoyia lr.ekSu muKla nj;a ysgmq ckdêm;skS pkao%sld nKavdrkdhl l=udr;=x. uy;añh
.ïmy§ m‍%ldY lrhs'

hlal,§ mej;s ckyuqjla wu;ñka weh lshd isáfha tfia jqj;a rdcmla‍I hqO ch.‍%yKfha whs;sh ;udf.a ;ks ch.‍%yKhla njg we.ùug orK W;aidyh fnd,a tlla nj;ah'
‘hqo ch.‍%yKh uqjdfjka ckao .kak yokjd'  hqo ch.‍%yKh uqjdfjka rg iQrdlkak fokak nE'  uq¿ rgu fï fjkfldg tl mjq,la úiska iQrdld, bjrhs'  rfÜu mdrj,a yokjd'  ta yokafka ta u.ska fjk úYd, fldñia uqo,a ksihs'  wfma ldf,;a wms fï m<d;g  mdrj,a yeÿjd'  lgqkdhl wêfõ.S ud¾.fha jev wdrïN lr,d ud bka wvla wjika lr, ;snqfKa' uf.a ku .y,d ;snqK tla .,j,d úis lr,d thdf.a ku .y.;a;d’ hhso weh lshd isáhdh'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය