HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

We will take 5 million votes…not in this election  

Hiru Gossip,Hiru news,Gossip Lanka

fldaá nd.hla Pkao wms .kafka fï ue;sjrKfha fkdfjhs''

;u ixúOdkh i;=j fn!oaO Pkao ,laI 50la i;=j we;ehs lSfõ fujr ckdêm;sjrKh b,lal lrf.k fkdjkafka hhs fndÿn, fiakd ixúOdkh mjihs'

tys uyf,alï mQcH .,f.dvw;af;a
{dkidr ysñfhda fld,U§ udOh wu;ñkalshd isáfha ienE isxy, fn!oaO rfcl= ks¾udKh lr.ekSfï §¾>ld,Sk jevms<sfj<l tla fldgila muKla nj;a th udihlska follska l< fkdyels nj;ah'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය