HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Sheril Dekar  

Hiru Gossip,Hiru news,Gossip Lanka

uu leu;s kE wkshï iïnkaO;d ‍f.dvk.d.kak

fudkjo ‍fï ojiaj, wÆ;a ‍f;dr;=re@ l¾hnyq, ‍fj,d bka‍fka" uuhs" rejkqhs k;a;,g ,Eia;s ‍fjk ksid ‍fï ‍fj,dfõ u‍f.a wdorKsh ‍fma%laIlhkag

 iqn k;a;,la ‍fõjd lshd m%d¾:kd lrjd'

rejkqhs" Tnhs újdy .súi .;a;g újdy W;aijh .;af;a ke;af;a wehs@ ,nk wjqreoafoa ckjdß 05 jeksodg wms újdy .sú‍i‍f.k jir ‍folla ‍fjkjd" todg ‍fmdä
W;aijhla .kak ie,iqï lr,d ;s‍fhkafka" t‍‍fyu ke;=j ‍‍f,dl=jg újdy W;aij .kak wms ‍‍fokakgu woyila keye'

újdy‍fhka miafia ‍fma%u wdrdOkd t‍fyu ,eì,d we;s ‍fkao@ wkka;hs" wm%udKhs lS‍fjd;a yß" ta;a uu ys;kafka uu lido neomq ‍fl‍fkla" ug ‍fydo wdor”h ieñ‍fhla bkakjd lsh,d" újdy‍fhka miafia fma%u wdrdOkd ,e‍fnkafka wkshï iïnkaO;d ‍f.dvk.kak" uu ta j‍f.a wkshï iïnkaO;dj,g ‍fmdâvlaj;a wdi kE" ta ksid ta ‍fma%u wdrdOkd uu Ndr .kafka kE'


 


wkshï iïnkaO;d jeä ‍fjkak ‍fya;=j ‍fudllao@ tlg ‍fya;=j ieñhd ìßo‍f.ka ‍fjk wvqmdvq" wms tls‍fkldj ‍f;areïf.k Ôj;a ‍fjkjd kï t‍fyu wkshï iïnkaO;d we;s ‍fjkafka kE'

Tnhs rejkqhs ‍fjkafj,d lsh,;a úúO lgl;d m%pdrh jqKd ‍fkao@ Tõ" wms ‍fokakd i;=áka wdo‍frka bkakjg ‍f.dvla wh leue;s kE" uu vdkaiska ‍fIda tllg ú‍foaY.; jqKyu;a ys;kafka rejkaj od,d .shd lsh,d" w‍fma iudch ks;ru n,kafka jerÈ úÈhg" ta ksid uu lshkafka lõo lsh,d oeJf.k Ôú; ‍fjk ‍fl‍fkla" yenehs ta j‍f.a l;d u‍f.a lkg weyq‍fKd;a uu ta ‍flkd‍f.ka uQKgu wykjd'
‍fIß,ao rejkao jeämqr ckm%sh @ uu ys;kafka wms ‍fokaku ckm%shhs lsh,d'

jHdmdr lghq;= ‍fld‍fyduo@ f.dvla ‍fydÈka ‍flÍ‍f.k hkjd" ‍fï jHdmdrh mgka .;af;a ‍f.dvla ÿla uykais‍fhka" ‍fï ojiaj, ug ;¾ckh lrkjd u‍f.a ie‍f,daka tl lrkak ‍fokafka kE lsh,d" uu lshkafka u‍f.a uQKg ;¾ckh lrkak lsh,d" ‍fudlo uu ldgj;a jeoaola lr,d ke;s ksid nh kE'
Sri Lanka’s premier one-day bowler Lasith Malinga will return to international cricket towards the tail-end of the seven-match ODI series in New Zealand in January 2015. 
Malinga underwent surgery on a troubled left ankle in September and is currently recuperating. He missed Sri Lanka’s last two ODI series played against India and England.
“Malinga is still recovering from surgery and everything is going well according to plan. He will return for the last two ODI games in New Zealand,” assured Sri Lanka coach Marvan Atapattu.
Malinga, who has been named in Sri Lanka’s provisional World Cup squad of 30, has 271 wickets from 177 ODIs. Without him Sri Lanka managed to beat England 5-2 at home after losing 0-5 to India.
Suranga Lakmal made up for Malinga’s absence with two telling spells in the final two ODIs against England.
“It’s nothing like you having your settled combination. If Malinga and [Nuwan] Kulasekera can come back and bowl the way they have done in the past it will be fantastic,” Atapattu said. - ESPN

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය