HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

President Mahinda Rajapaksa  

Hiru Gossip,Hiru news,Gossip Lanka

.=jka f;dgqfmd, jykak ys;k pKaähd ljqo@ ckdêm;s wihs

Bfha noafo.u mej;s ,shlg tlajQ ckm;s uyskao rdcmlaI lshd isáfha
wo we;euqka úfoaY .;ùu i|yd .=jka m%fõYm;% ,ndf.k ;sfnk nj;a t<fUk 8 od jkúg .=jka f;dgqm, jid ouk njg m%ldYhla lr ;sfnk nj;ah'

t<fUk 9 odhska miqj o fï rfÜ

 

ckdêm;sjrhd jYfhka m;ajkafka ;ud ksid tjekaklg bv ke;s nj Tyq lshd isáfhah'
tys§ jeäÿrg;a w|yia olajñka ta uy;d m%ldY lf<a ffu;%S md,khla .ek l;dlrk we;euqka wo ffjrh" fl%daOh jmqrjk nj;a ;udg fukau ;u orejkag o úúO m%ldY lrñka wmydi isÿlrk nj;ah'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය