HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Executive presidency wrong only after leaving govt - Rajapaksa  tajd fmakafka .shdg miafia

úOdhl ckdêm;s l%ufha krl iy jxpd ¥IK we;euqkag fmfkkafka rcfhka bj;aùfuka miqj nj ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d mjihs'
bÈßfha È ckdêm;sjrKhla fkd;snqfKa kï tu msßia j,g úOdhl ckdêm;s l%ufha wvqmdvq fkdfmfkk nj ckdêm;sjrhd fmkajd fohs'

tjeks wjia:djdÈ msßif.a fuu wruqK mrdchg m;a lsßug ishÆ fokd tlaúh hq;= nj ckdëm;sjrhd mjihs'
ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d fuu woyia m< lf<a kdjq, m%foaYfha mej;s ck yuqjlg tlafjñkah'

tysÈ ;jÿrg;a woyia oelajq ckdêm;sjrhd lshd isáfha wi;H fpdaokd j,ska rgl .uk wdmiq yerúh fkdyels njhs'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය