HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Anura Yapa  

Hiru Gossip,Hiru news,Gossip Lanka

දෙසැම්බර් 8 න් පසු මහින්දගෙ කටවුට් නෑ - අනුර යාපා

tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkh bÈß ue;sjrKhg ìh fkdjk nj;a" ìh jkafka l=uk fya;=jlgo nj;a Y%S ,xld ksoyia mlI uy f,alï wud;H wkqr m%sho¾Yk hdmd uy;d mejeiSh'

fld<U§ meje;s udOH yuqjlg tlafjñka fyf;u fuu woyia m%ldY lf<ah'

tfiau t<efUk foie' 8 jeksodhska miqj ue;sjrK kS;s wkqj ue;sjrK lghq;= wdrïN lrk nj;a fyf;u i|yka lf<ah'
˜wms Pkafog nh kE' wms nh ldgo@ fudkjgo@ fudk fya;=jlgo@ lgjqÜ .ykafka ìï uÜgfï ixúOdk ";ukaf.a kdhlhka fjkqfjka' 8 jeksodhska miafia ue;sjrK kS;s wkqj jev lrkjd' ˜ hehs fyf;u mejeiSh'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය